תמ"א 38 

באמצעות חברת חיזוק ובינוי שהוקמה ע"י שגיא דורון ושחר רז.

משנת 2013 שגיא אינו שותף בחברה .

עוד על הפעילות ניתן ללמוד באתר החברה : www.hvb.co.il