השקעה ביזמות נדל"ן מותאמת אישית  

חברתנו מתמחה באיתור וניהול יזמות בוטיק עבור בעלי הון וגופים המעוניינים להישאר בשליטה מלאה על הפרוייקט.

בפרויקטים המוצעים ההשקעה לרוב היא ע"י גורם אחד ואינה מיועדת לריבוי משקיעים.

 

להלן תיאור תהליך העבודה שאנו מבצעים עבור כל פרויקט :  

 

תיאום ציפיות והגדרת יעדי הפרויקט / ההשקעה

בחינת פרויקטים פוטנציאלים העונים על הקריטריונים  

בניית מבנה /ישות אופטימלית עבור הגורם המשקיע
(התאמתו לרגולציה ומיסוי מקומי/ בינלאומי)

הכנת מצגות , תכנית עסקית ומודל השקעה פיננסי  

בדיקות משפטיות , כלכליות , הנדסיות

ניהול מו"מ עד לרכישה

ליווי בגיוס השלמת הון מול גורמים בנקאיים ופיננסים

בחינת חלופות תכנוניות התואמות את מצב השוק ויעדי הפרויקט    

הגשת תכניות והוצאות אישורים מהרשויות

תכניות עבודה וכתבי כמויות

מו"מ / מיכרזים לקבלני משנה וספקים

ניהול הביצוע

ניהול מכירות או השכרות לפי מה שהוגדר ביעדי הפרויקט